Till toppen av sidan
Nav

Ordf. brev Feb. 04

1 februari 2004

Hej på Er alla!

Ett stort tack till ER som tog er tid att komma på årsmötet den 7 februari. Jag hoppas att ni som var där kände att ni fick svar på dom frågor ni hade. Vi tackar också för det fortsatta förtroendet för den sittande styrelsen.

En av punkterna som togs upp var medlemsavgifterna, som vi i styrelsen kände att vi i år skulle vilja ta ut och dessutom höja! Ja, det låter konstigt, men det beror på att vi kommer att sätta in annonser i utvalda tidningar, ja sådana annonser som får oss passagerare att börja kräva större säkerhet både när vi startar, flyger och landar. Alla dessa delar måste ju fungera för att det ska kallas säkert, men ibland känns det som det bara är vi anhöriga som förstår det. Det kommer att läggas ut ett exempel på en sådan annons på vår hemsida www.sk686.org. Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften för enskild medlem blir 200 kr och för familj 300 kr. Vi hoppas att Ni alla tycker ändamålet är värt uppoffringen och vill hjälpa till med det. Avgiften betalas in på vårt bankgironummer 5388-6198.

Vi har nu dokumenterat resterna av SK 686 som nu finns att tillgå på en DVD. Varje närmsta anhörig kan erhålla ett exemplar utan kostnad. Vid behov av fler exemplar kan DVD köpas till en kostnad av 100 kr. Observera att spridning ej får ske utanför kretsen av anhöriga!

Vi i styrelsen tackar för det fortsatta förtroendet ni gav oss och den 7 februari direkt efter avslutat årsmöte hade vi i styrelsen ett konstituerande möte där styrelsen sammansattes lika tidigare:

Ledamöter:

  • Anette Forsman, ordförande
  • Dennis Nordgaard, vice ordförande
  • Anna Smith, sekreterare
  • Ingemar Essebro, kassaförvaltare
  • Catharina Lindgren, ordinarie ledamot

Bästa hälsningar

Styrelsen, genom ordföranden

Anette Forsman