Till toppen av sidan
Nav

Föreningen

”Skandinavisk förening för SK686, 8 oktober 2001” grundades den 23:e februari 2002 vid en sammankomst av anhöriga till offer för Milano-olyckan på Radisson SAS Royal Park Hotel i Frösundavik, Solna.

Initiativtagare till föreningen och sammankallande till första mötet var Fabienne Jörback.

Föreningen har som ändamål

  • Att hedra offrens minne
  • Att på olika sätt stödja och hjälpa de anhöriga till Milano-olyckans offer
  • Att efter bästa förmåga arbeta för förbättrad flygsäkerhet för att undvika ytterligare olyckor
  • Att samarbeta med Svenska och utländska föreningar med samma eller liknande ändamål
  • Att få fram hela sanningen om vad som hände