Scroll to top
Nav

Haverikommissionen

Haverikommissionens arbete regleras av dokumentet Annex 13.

Haverikommission tillsätts av den stat där haveriet inträffat, i detta fall Italien. Sverige, Norge och Danmark äger rätt att tillsätta varsin ackrediterad medlem eftersom MD 87:an var registrerad i Sverige och flygbolaget SAS ägs av dessa länder gemensamt. Tyskland tillsätter en ackrediterad medlem då Cessnan var registrerad i Tyskland. USA tillsätter också en ackrediterad medlem eftersom båda planen var tillverkade där.

De ackrediterade medlemmarna skall ha full insyn i kommissionens arbete och bidra med den sakkunskap de kan tillföra. Bland annat alla fakta gällande de inblandade flygmaskinerna. Sveriges representant har till sig knutit experter från bland annat SAS, Svensk pilotförening, Skandinaviska tillsynskontoret och Luftfartsverket.

När haverikommissionen kommit fram till en slutrapport skall de ackrediterade medlemmana ha den tillställd sig och under 60 dagar läsa och ha rätt att komma med åsikter. Om någon av de ackrediterade medlemmarna har avvikande uppfattning på någon punkt skall det framgå av haverirapporten och deras säruppfattning redovisas.

Haverikommissionens utreder ej skuldfrågan utan har till uppgift att

  • påvisa vad som hände
  • finna förklaring till varför det hände
  • finna på vad sätt det går att dra lärdom av det som hände

Sammanfattningsvis handlar deras utredning om flygsäkerhet.