Till toppen av sidan
Nav

Christer Forsman

christer_forsmanChrister Forsman, 44 år

Sollentuna, Sverige
Sollentuna, Sweden

Efterlämnar närmast hustru och två barn.
Leaves wife and two children.

Var entreprenör & affärsman. Grundare av flera företag varav ”Karamellkungen” är det mest kända.
Was an entrepreneur and businessman. Founder of several companies, ”Karamellkungen” is the most famous one.

Var tillsammans med sin son Robin och ytterligare 7 medlemmar i kartingteamet Anecto Racing på väg hem efter en tävling i Parma.
He was on his way home after a race in Parma together with his son Robin and another 7 members of the carting team Anecto Racing.

Anecto Racing Minnesfond