Till toppen av sidan
Nav

Eric Näslund Kruger

eric_naslund_krugerEric Näslund Kruger, 6 år

Oslo, Norge
Oslo, Norway

Efterlämnar närmast mamma Eva-Britt.
Leaves mother Eva-Britt.

Gick i andra klass på Sagene Skole i Oslo.
Was in the second grade at Sagene School in Oslo.

Hade varit på høstferie i Italien tillsammans med pappa Michael.
Had been for an autumn holiday in Italy together with his father Michael.