Till toppen av sidan
Nav

Jan Karjaluoto

jan_karjaluotoJan Karjaluoto, 38 år

Tumba, Sverige
Tumba, Sweden

Efterlämnar närmast hustru och dotter.
Leaves wife and daughter.

Var tillsammans med sin son Alexander och ytterligare 7 medlemmar i kartingteamet Anecto Racing på väg hem efter en tävling i Parma.
He was on his way home after a race in Parma together with his son Alexander and another 7 members of the carting team Anecto Racing.

Anecto Racing Minnesfond