Till toppen av sidan
Nav

Per Boman

per_bomanPer Boman, 40 år

Grandate/Como, Italien
Grandate/Como, Italy

Efterlämnar närmast hustru och två barn.
Leaves wife and two children.

Var VD för Södra Italia och Vice VD för Ekman Milano.
Was President for South Italia and vice President for Ekman Milano.

Var på väg till ett möte för arbetet.
Was on his way to a business meeting.